Hlavním smyslem koncepce Finančně gramotná škola je pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti. 

Projek finančně podpořila Nadace České spořitelny částkou 30 000,- Kč.

Výsledkem je udělení certifikátu Finančně gramotná škola. Certifikát má 4 úrovně – bronzovou, stříbrnou, zlatou a diamantovou. Každá úroveň má určitá kritéria, která musí škola splnit, aby daný certifikát získala.

Bronzový certifikát

Jestliže škola projde výše uvedeným procesem, jenž završí zpracováním metodiky, získá základní = bronzovou úroveň certifikátu.

Na bronzový certifikát tedy stačí splnit 2 základní kritéria:

- učitelé absolvují jeden z workshopů Finančně gramotná škola,

- škola zpracuje svou metodiku „Jak rozvíjíme finanční gramotnost na naší škole“, kterou následně schválí odborný garant projektu,

- odborný pracovník projektu se také podívá na uchopení problematiky ŠVP a dá případná doporučení na změny i v tomto dokumentu.

Stříbrný certifikát

Pro získání stříbrného certifikátu musí škola z hlediska rozvoje finanční gramotnosti přidat do své vzdělávací praxe další aktivity s žáky a také začít toto téma komunikovat vůči svému okolí.

Zlatý certifikát

Pro získání 3. úrovně musí škola splnit všechny body předchozích úrovní a dále je rozvíjet. Tam, kde měla možnost na stříbrné úrovni zrealizovat jenom jednu ze dvou aktivit, tam na zlaté úrovni musí splnit obě aktivity. Navíc musí přidat další aktivity na úrovni žáků a svého okolí.

Diamantový certifikát

Diamantová úroveň je určena excelentním školám v oblasti finančního vzdělávání. Taková škola se stane tzv. "lokálním lídrem" či „centrem kolegiální podpory“. Sama vede další školy a učitele a předává jim své zkušenosti. 

 

Bronzový certifikát "Finančně gramotná škola"

Stříbrný certifikát "Finančně gramotná škola"

Zlatý certifikát "Finančně gramotná škola"

Aktivity v rámci projektu: