Zájmové útvary pro školní rok 2021/2022

Zájmové útvary jsou organizovány v rámci školní družiny nebo školního klubu. Některé kroužky probíhají v rámci projektů.
Cena za jeden kroužek/pololetí je ve školní družině či školním klubu 200,- Kč, kroužky v rámci projektů jsou zdarma. Vybrané prostředky slouží výhradně na potřeby daného kroužku. Činnost kroužků je zahájena od pondělí 13.09.2021.

V souladu s vydanými hygienickými a protiepidemickými pravidly je v současné době nabídka kroužků výrazně omezena. Veškeré kroužky a aktivity jsou organizovány pouze v rámci jednoho ročníku.

Přípravné jazykové kurzy naleznete: zde

ŠD - kroužky pouze pro členy školní družiny
ŠK - kroužky pouze pro členy školního klubu
PRO - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu
OST - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu, kroužky organizuje partnerská organizace, škola zapůjčuje prostory

Florbal ml. Janečka ŠK 6. roč. pátek 06:55-07:55
Florbal ml. Janečka ŠK 7. roč. čtvrtek 06.55-07.55
Florbal st. Pírek ŠK 8. roč. úterý 06:55-07:55
Míčové hry Březinová ŠK 7. roč. středa 06:55-07:55
Klub českého jazyka 9.A Bajaja Elisová ŠK 9.A středa 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.B Koudelníčková ŠK 9.B úterý 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.C Koudelníčková ŠK 9.C pátek 06.55-07.55
Klub matematiky 9.A Straková ŠK 9.A úterý 06.55-07.55
Klub matematiky 9.B Prchlíková ŠK 9.B pátek 06.55-07.55
Klub matematiky 9.C Richtrová ŠK 9.C úterý 06.55-07.55
Klub tance a společenského chování Dubinová, Motyčková ŠK 9. roč. pondělí 06.55-07.55
Keramika Janásová ŠK 5. roč. středa 13:00-15.00
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Machová PRO 1. roč. středa 13:00-14.30
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Rumíšková PRO 2. roč. čtvrtek 12:50-14.20
Výzkumný kroužek Pírek PRO 6. roč. čtvrtek 14:30-16:00
Badatelský kroužek Remeš PRO 7. roč. úterý 14:00-15:30
Badatelský kroužek Plačková PRO 8. roč. čtvrtek 14.00-15.30

 

Soubory

  • Vnitřní řád školního klubu - účinnost od 01.09.2018 (Stáhnout)
  • Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2018 (Stáhnout)