Zájmové útvary pro školní rok 2023/2024

Zájmové útvary jsou organizovány v rámci školní družiny nebo školního klubu. Některé kroužky probíhají v rámci projektů.
Cena za jeden kroužek/pololetí je ve školní družině či školním klubu 250,- Kč, kroužky v rámci projektů jsou zdarma. Výjimka pro toto pololetí: kroužek minivolejbal a florbal - pouze 100 Kč (z důvodu uzavření tělocvičny během října a listopadu). Vybrané prostředky slouží výhradně na potřeby daného kroužku. Činnost kroužků je zahájena od pondělí 18.09.2023.

Přípravné jazykové kurzy naleznete: zde

ŠD - kroužky pouze pro členy školní družiny
ŠK - kroužky pouze pro členy školního klubu
PRO - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu
OST - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu, kroužky organizuje partnerská organizace, škola zapůjčuje prostory

Dovedné ruce Boudová ŠD čtvrtek 15:00-16:00
Dramaterapie Pláňavská ŠD pondělí 15:00-16:00
Minivolejbal Hučková ŠD 1.-2. roč. pondělí 14:30-16:30
Pracovně-výtvarný Hájková ŠD úterý 15:00-16:00
Taneční kroužek Stojaspalová ŠD pátek 14:30-15:30
Výtvarně-keramický Bedřichová, Janásová ŠK 4.-5. roč. úterý 13:00-14.30
Florbal ml. Pírek ŠK 1. st., 2. st. středa, pátek 06:55-07:55, 14:00-15:30
Florbal st. Pírek ŠK 2. st. čtvrtek, pátek 06:55-07:55, 14:00-15:30
Florbal nejst. Janečka ŠK 2. st. pondělí, pátek 06:55-07:55, 14:00-15:30
Klub českého jazyka 9.A Bajaja ŠK 9.A čtvrtek 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.B Vorba ŠK 9.B středa 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.C Valenta ŠK 9.C čtvrtek 06.55-07.55
Klub matematiky 9.A Prchlíková ŠK 9.A středa 06.55-07.55
Klub matematiky 9.B Silný ŠK 9.B čtvrtek 06.55-07.55
Klub matematiky 9.C Silný ŠK 9.C pátek 06.55-07.55
Klub tance a společenského chování Březinová, Dubinová ŠK 9. roč. úterý, pátek 06.55-07.55
Badatelský kroužek Pecháčková PRO 2. roč. úterý 12:45-14:45
Badatelský kroužek Procházková PRO 2. roč. úterý 12:45-14:45
Mladý historik Kočíř PRO 2. st. čtvrtek 14:00-16:00
Badatelský kroužek Plačková PRO 8. roč. čtvrtek 14.00-16.00

 

Soubory

  • Vnitřní řád školního klubu - účinnost od 01.09.2023 (Stáhnout)
  • Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2023 (Stáhnout)
  • Stanovení měsíční úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech škol zřizovaných městem Uherské Hradiště pro školní rok 2024/2025 (Stáhnout)