Zájmové útvary pro školní rok 2022/2023

Zájmové útvary jsou organizovány v rámci školní družiny nebo školního klubu. Některé kroužky probíhají v rámci projektů.
Cena za jeden kroužek/pololetí je ve školní družině či školním klubu 250,- Kč, kroužky v rámci projektů jsou zdarma. Vybrané prostředky slouží výhradně na potřeby daného kroužku. Činnost kroužků je zahájena od pondělí 19.09.2022.

Přípravné jazykové kurzy naleznete: zde

ŠD - kroužky pouze pro členy školní družiny
ŠK - kroužky pouze pro členy školního klubu
PRO - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu
OST - mohou se účastnit děti nezávisle na zapsání do školní družiny/školního klubu, kroužky organizuje partnerská organizace, škola zapůjčuje prostory

Pracovně-výtvarný Hájková ŠD úterý 15:00-16:00
Ruční práce Boudová ŠD středa 15:00-16:00
Minivolejbal Hučková ŠD 2. roč. pondělí 14:30-16:30
Keramika Janásová ŠK 4.-7. roč. středa 13:45-15.45
Florbal ml. Pírek ŠK 6.-7. roč. úterý, čtvrtek 06:55-07:55
Florbal st. Janečka ŠK 8.-9. roč. pátek 06:55-07:55
Klub českého jazyka 9.A Pochylá ŠK 9.A čtvrtek 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.B Kalandřík ŠK 9.B úterý 06.55-07.55
Klub českého jazyka 9.C Jakšíková ŠK 9.C čtvrtek 06.55-07.55
Klub matematiky 9.A Prchlíková ŠK 9.A úterý 06.55-07.55
Klub matematiky 9.B Richtrová ŠK 9.B čtvrtek 06.55-07.55
Klub matematiky 9.C Richtrová ŠK 9.C úterý 06.55-07.55
Klub tance a společenského chování Březinová, Dubinová ŠK 9. roč. pondělí, středa 06.55-07.55
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Pecháčková PRO 1. roč. středa 12:00-13:30
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Machová PRO 2. roč. středa 13:00-14.30
Čtenářský klub pro žáky ZŠ Rumíšková PRO 3. roč. středa 13:00-14:30
Výzkumný kroužek Pírek PRO 7. roč. čtvrtek 14:00-15:30
Badatelský kroužek Remeš PRO 7.-8. roč. čtvrtek 14:00-15:30
Badatelský kroužek Plačková PRO 8. roč. čtvrtek 14.00-15.30

 

Soubory

  • Vnitřní řád školního klubu - účinnost od 01.09.2022 (Stáhnout)
  • Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2022 (Stáhnout)