Učíme mladší žáky

Jak moc je důležité v dnešní době vědět něco o penězích se přesvědčili naši mladší žáci, kdy do jejich hodin zavítali žáci z druhého stupně a nachystali si pro ně zajímavé poznatky z oblasti Finanční gramotnosti.

Jako program si připravili krátkou prezentaci o předmětu finanční gramotnosti. Uvedli i to, jak důležité je umět zacházet s penězi a co je inflace. Podle jejich názoru by se nižší ročníky měly seznámit s hodnotou peněz a neutrácet za zbytečné věci, které nebudeme potřebovat.

Další téma seznamovalo žáky s měnami jiných států. Zábavnou formou jsme se snažili přiblížit toto téma našim mladším spolužákům formou pracovních listů. Na konci hodiny si zahráli a-z kvíz, aby si vyzkoušeli, co si zapamatovali.

Mladší žáci poslouchali a aktivně se zapojovali a my doufáme, že si z hodin odnesli mnoho nových znalostí a dovedností a že je hodina bavila.

 

Ing. Eva Motyčková

   učitelka FIG