Školní parlament

Školní žákovský parlament pracuje na ZŠ UNESCO jako žákovská zastupitelská organizace od roku 2009. Schází se v něm zástupci jednotlivých tříd od 6. do 9. ročníku, kteří jsou vždy seznamováni se závazným dokumentem Žákovské ústavy Základní školy UNESCO.

Žákovský parlament se skládá z členů parlamentu a žákovské rady.

Slib zástupců tříd žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

"Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků a podle nejlepšího vědomí a svědomí."

Společným úkolem je

Školní rok 2021/2022

I letos se schází žákovský parlament a diskutuje o různých tématech týkajících se naší základní školy. Snaží se přispět ke všeobecnému blahu a rozvoji a vůbec k tomu, abychom se všichni ve škole cítili dobře. Obvykle schůzky probíhají každou první středu v měsíci, ale letos se parlament musí podřídit nastalé situaci, a proto probíhají schůzky online formou.

Z každé třídy jsou voleni 2 - 3 zástupci, kteří fungují jako informátoři třídy v záležitostech plánovaných akcí, ale také ostatním členům sdělují nápady a názory své vlastní třídy. Společně s žáky diskutuje také paní učitelka Mikuláštíková a paní učitelka Koudelníčková, které jsou nakloněny názorům žáků a dávají žákům volný prostor pro diskuzi.

Členové Žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO
 

6.A        Vetterová Valentina, Blatná Adéla

6.B        Machala Tomáš, Prchal Viktor

6.C        Talik Filip, Lapčík Jakub, Chovan Hugo

7.A        Ferfecká Anna, Šiková Lisa Anna, Píšťková Natálie

7.B        Koutná Anna, Ižvolt Oliver

7.C        Marečková Eliška, Kazíková Alexandra

8.A        Pokorná Tereza, Bistrý Denis, Drexler Václav

8.B        Chybík Filip, Darek Franta Martin

8.C        Horsák David, Vojáček Jaroslav

9.A        Fusková Michaela, Vašica Jakub       

9.B        Krayemová Lina, Karlíková Adéla

9.C        Machala Martin, Krčka Jakub         

Předseda

Místopředsedkyně

Představení členů žákovského parlamentu

Články

Co je nového v našem Školním žákovském parlamentu

 

Soubory