Školní parlament

Školní žákovský parlament pracuje na ZŠ UNESCO jako žákovská zastupitelská organizace od roku 2009. Schází se v něm zástupci jednotlivých tříd od 6. do 9. ročníku, kteří jsou vždy seznamováni se závazným dokumentem Žákovské ústavy Základní školy UNESCO.

Žákovský parlament se skládá z členů parlamentu a žákovské rady.

Slib zástupců tříd žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

"Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků a podle nejlepšího vědomí a svědomí."

Společným úkolem je

Školní rok 2022/2023

I letos se schází žákovský parlament a diskutuje o různých tématech týkajících se naší základní školy. Snaží se přispět ke všeobecnému blahu a rozvoji a vůbec k tomu, abychom se všichni ve škole cítili dobře. Obvykle schůzky probíhají každou první středu v měsíci.

Z každé třídy jsou voleni 2 - 3 zástupci, kteří fungují jako informátoři třídy v záležitostech plánovaných akcí, ale také ostatním členům sdělují nápady a názory své vlastní třídy. Společně s žáky diskutuje také paní učitelka Pochylá a pan učitel Kalandřík, kteří jsou nakloněni názorům žáků a dávají žákům volný prostor pro diskuzi.

Členové Žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO pro školní rok 2022/2023
 

6.A        Horák Erik, Beníčková Tereza

6.B        Petřík Karel, Štěpán Prokop

6.C        Andrej Dincic, Lucie Matoušková

7.A        Matěj Bartoš, Adéla Blatná

7.B        Machala Tomáš, Prchal Viktor

7.C        Hugo Chovan, Jakub Lapčík

8.A        Natálie Píšťková, Anna Ferfecká

8.B        Viktor Janík, Jakub Uher

8.C        Marečková Eliška, Kazíková Alexandra

9.A        Gabriel Vrták, Denis Bistrý       

9.B        Jan Vícha, Martin Darek Franta

9.C        Horsák David, Vojáček Jaroslav

    

Předseda

 

Představení členů žákovského parlamentu z roku 2020

Články

Co je nového v našem Školním žákovském parlamentu