Školní parlament

Školní žákovský parlament pracuje na ZŠ UNESCO jako žákovská zastupitelská organizace od roku 2009. Schází se v něm zástupci jednotlivých tříd od 6. do 9. ročníku, kteří jsou vždy seznamováni se závazným dokumentem Žákovské ústavy Základní školy UNESCO.

Žákovský parlament se skládá z členů parlamentu a žákovské rady.

Slib zástupců tříd žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO

"Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků a podle nejlepšího vědomí a svědomí."

Společným úkolem je

Školní rok 2023/2024

I letos se schází žákovský parlament a diskutuje o různých tématech týkajících se naší základní školy. Snaží se přispět ke všeobecnému blahu a rozvoji a vůbec k tomu, abychom se všichni ve škole cítili dobře. Obvykle schůzky probíhají každou první středu v měsíci.

Z každé třídy jsou voleni 2 - 3 zástupci, kteří fungují jako informátoři třídy v záležitostech plánovaných akcí, ale také ostatním členům sdělují nápady a názory své vlastní třídy. Společně s žáky diskutuje také pan učitel Valenta a pan učitel Kalandřík, kteří jsou nakloněni názorům žáků a dávají žákům volný prostor pro diskuzi.

Členové Žákovského parlamentu při ZŠ UNESCO pro školní rok 2023/2024
 

6.A        Buček Adam, Šimoníková Timea

6.B        Uher Richard, Zůbková Alena

6.C        Abrhám Roman, Šťastná Nina

7.A        Horák Erik, Beníčková Tereza

7.B        Petřík Karel, Štěpán Prokop

7.C        Dincic Andrej, Matoušková Lucie

8.A        Bartoš Matěj, Blatná Adéla

8.B        Machala Tomáš, Prchal Viktor

8.C        Chovan Hugo, Lapčík Jakub

9.A        Píšťková Natálie, Ferfecká Anna, Šiková Lisa Anna       

9.B        Janík Viktor, Uher Jakub

9.C        Marečková Eliška, Kazíková Alexandra

    

Předseda

 

Představení členů žákovského parlamentu z roku 2020

Články

Co je nového v našem Školním žákovském parlamentu