Školní jídelna

Postup při přihlašování nového žáka

- vyplnit 2x Dohodu o úplatě za školní stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ nebo ke stažení zde)
- dohodu odevzdat u vedoucí ŠJ, zakoupit čip
- zadat svolení k inkasu u své banky nebo platba v hotovosti

Postup při přihlašování dříve přihlášeného žáka

- telefonicky na čísle 572 552 214
- osobně v kanceláři ŠJ 

Jídelníček včetně informací o alergenech

K dispozici online na www.strava.cz. V jídelně je denně možnost výběru různých druhů zeleninových a ovocných salátů, ovoce, nápojů.

Pestrou nabídku obědů průběžně fotíme a můžete si je prohlédnout v abecedně seřazené fotogalerii.

Online objednávání obědů

Přes online systém se nelze přihlašovat na nový školní rok, každý strávník se musí osobně nebo telefonicky přihlásit v kanceláři ŠJ (tel. 572 552 214).
Další informace i online objednávání obědů najdete ZDE.

Otevírací doba školní jídelny

cizí strávníci: 11:00 - 11:40 hod. (upozorňujeme strávníky na dodržování otevírací doby)
žáci škol: 11:40 - 14:00 hod.

Ceny obědů - viz příloha

Strávníci nemohou vyžadovat oběd, pokud vedení školy stanoví, že je školní jídelna mimo provoz.

Cena identifikačního čipu: 120,- (záloha na čip bude vrácena při ukončení stravování)

Možnost úhrady

- sporožiro (inkasováno 5. následující měsíc)
- běžné účty (inkasováno mezi 1-6. následující měsíc)
- hotově, platby je nutno uhradit předem v kanceláři, denně 6:30-8:30 hod. (na následující měsíc prodáváme obědy vždy poslední týden v měsíci).

Pozor: veškeré změny ve způsobu úhrady za stravné nutno nahlásit v kanceláři ŠJ

Odhlašování obědů

Oběd na následující den lze odhlásit osobně v kanceláři ŠJ,  telefonicky, na web. stránkách nebo v objednávacím boxu den předem do 14:00 hod. Ve výjimečných případech (onemocnění žáka) na daný den do 7:30 hod. Upozorňujeme zákonné zástupce na důsledné odhlašování obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud tak neučiní, budou povinni uhradit plnou cenu obědů (par. 4, odst. 9, vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění).

Soubory