Školní jídelna

Přihlášení obědů - od 11.12.2023 vaříme opět v budově Hradební

Od pondělí 11.12.2023 začíná vařit naše školní jídelna obědy pro žáky v rekonstruovaných prostorách v budově Hradební. Prosíme všechny strávníky, aby si zkontrolovali přihlášené a odhlášené obědy.
Zablokovaní strávníci, kteří se dlouhodobě nestravovali, ať se na mě obrátí na tel. 731 898 144 nebo e-mailem: jidelna@zsunesco.cz pro odblokování.

Děkuji.
Irena Bilavčíková, vedoucí školní jídelny

 

Informace o organizaci náhradního stravování během rekonstrukce naší školní kuchyně

Vážení rodiče,

všechny Vás srdečně zdravím na začátku školního roku a zasílám důležité informace k zajištěnému náhradnímu stravování vzhledem k rekonstrukci naší školní kuchyně/jídelny, která se z objektivních příčin (stav budovy bývalé Měšťanské besedy z r. 1871) protáhne do konce listopadu.
 
Níže uvedený rozpis náhradního stravování včetně jídelníčku byl podrobně a opakovaně probrán s kompetentními orgány, zřizovatelem školy i školskou radou, včetně kontrol na místech samých. Jedná se o dočasnou mimořádnou situaci, kterou nebylo jednoduché řešit, ale věřte, že se všichni zúčastnění snažili najít to nejlepší řešení.
Účastnit se školního stravování není na rozdíl od školní docházky povinné, je jen tedy na každém z Vás, zda tohoto náhradního stravování pro své dítě využijete, či nikoli.

Vážení rodiče, chci Vás současně poprosit o jistou dávku tolerance a pochopení, abyste nám v této věci do školy nepsali a nevolali, nemáme kapacitu vést individuální rozhovory, udělali jsme maximum pro to, abychom zajistili náhradní stravování dostatečně komfortní a kvalitní.
 
Říjen, listopad – zajištění náhradního stravování:
1.-9. ročník (všichni)
• teplá polévka + studený oběd (bagety, tortilly, saláty, ovoce, zelenina apod.) připravený pracovníky naší školní jídelny
• výdej bude probíhat v tělocvičně v Hlavní budově, která bude po tyto dva měsíce sloužit výhradně výdeji a konzumaci obědů (doprovod a dohled žáků z budovy Hradební zajistí naši pedagogičtí pracovníci)
• jedná se o výrobky určené k přímé spotřebě bez skladování, veškeré nádobí bude z hygienických důvodů jednorázové
• do tělocvičny bude provizorně umístěn nový nábytek, který máme připraven pro rekonstruovanou školní jídelnu
 
Informace o jídelníčku a přihlášení stravování je k dispozici na webu naší školní jídelny: https://www.zsunesco.cz/skolni-jidelna.htm, podrobnější informace případně poskytne paní vedoucí Irena Bilavčíková, která má provizorní kancelář v přízemí Hlavní budovy (tel. 731 898 144).
 
Nové nádherné prostory pro stravování si budete moci prohlédnout v den otevřených dveří u příležitosti 110 roků od založení školy, termín bude ještě upřesněn.
 
S pozdravem
 
Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

Objednávání a odhlašování obědů bude fungovat prostřednictvím app.strava.cz, ceník naleznete zde

Odhlašování obědů nejpozději do 07.30 hod. (tel. 731 898 144, 572 432 808) nebo přes app.strava.cz

Postup při přihlašování nového žáka

- vyplnit 2x Dohodu o úplatě za školní stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ nebo ke stažení zde)
- dohodu odevzdat u vedoucí ŠJ, zakoupit čip (120 Kč)
- zadat svolení k inkasu u své banky nebo platba v hotovosti

Postup při přihlašování dříve přihlášeného žáka

- telefonicky na čísle 731 898 144, 572 432 808
- osobně v kanceláři ŠJ
- přes app.strava.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jídelníček včetně informací o alergenech

K dispozici online na app.strava.cz. V jídelně je denně možnost výběru různých druhů zeleninových a ovocných salátů, ovoce, nápojů.

Pestrou nabídku obědů průběžně fotíme a můžete si je prohlédnout v abecedně seřazené fotogalerii.

Online objednávání obědů

Přes online systém se nelze přihlašovat na nový školní rok, každý strávník se musí osobně nebo telefonicky přihlásit v kanceláři ŠJ (tel. 572 552 214).
Další informace i online objednávání obědů najdete ZDE.

Otevírací doba školní jídelny

cizí strávníci: 11:00 - 11:40 hod. (upozorňujeme strávníky na dodržování otevírací doby)
žáci škol: 11:40 - 14:00 hod.

Ceny obědů - viz příloha

Strávníci nemohou vyžadovat oběd, pokud vedení školy stanoví, že je školní jídelna mimo provoz.

Cena identifikačního čipu: 120,- (záloha na čip bude vrácena při ukončení stravování)

Možnost úhrady

- sporožiro (inkasováno 5. následující měsíc)
- běžné účty (inkasováno mezi 1-6. následující měsíc)
- hotově, platby je nutno uhradit předem v kanceláři, denně 6:30-8:30 hod. (na následující měsíc prodáváme obědy vždy poslední týden v měsíci).

Pozor: veškeré změny ve způsobu úhrady za stravné nutno nahlásit v kanceláři ŠJ

Odhlašování obědů

Oběd na následující den lze odhlásit osobně v kanceláři ŠJ,  telefonicky, na web. stránkách nebo v objednávacím boxu den předem do 14:00 hod. Ve výjimečných případech (onemocnění žáka) na daný den do 7:30 hod. Upozorňujeme zákonné zástupce na důsledné odhlašování obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud tak neučiní, budou povinni uhradit plnou cenu obědů (par. 4, odst. 9, vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění).

Soubory