Školní jídelna

Postup při přihlašování nového žáka

- vyplnit 2x Dohodu o úplatě za školní stravování (k dispozici u vedoucí ŠJ nebo ke stažení zde)
- dohodu odevzdat u vedoucí ŠJ, zakoupit čip (120 Kč)
- zadat svolení k inkasu u své banky nebo platba v hotovosti

Postup při přihlašování dříve přihlášeného žáka

- telefonicky na čísle 
- osobně v kanceláři ŠJ
- přes app.strava.cz

Jídelníček včetně informací o alergenech

K dispozici online na app.strava.cz. V jídelně je denně možnost výběru různých druhů zeleninových a ovocných salátů, ovoce, nápojů.

Obědy připravují:

vedoucí kuchařka Mária Pekajová,

Zdeňka Ančincová, Radek Březina, Jitka Kaňovská, Eva Marešová, Tetiana Nesmashna, Dana Oharková

 

Online objednávání obědů

Přes online systém se nelze přihlašovat na nový školní rok, každý strávník se musí osobně nebo telefonicky přihlásit v kanceláři ŠJ (tel. 572 432 850 / 731 898 144).
Další informace i online objednávání obědů najdete ZDE.

Otevírací doba školní jídelny

cizí strávníci: 11:00 - 11:40 hod. (upozorňujeme strávníky na dodržování otevírací doby)
žáci škol: 11:40 - 14:00 hod.

Ceny obědů - viz příloha

Strávníci nemohou vyžadovat oběd, pokud vedení školy stanoví, že je školní jídelna mimo provoz.

Cena identifikačního čipu: 120,- (záloha na čip bude vrácena při ukončení stravování)

Možnost úhrady

- sporožiro (inkasováno 5. následující měsíc)
- běžné účty (inkasováno mezi 1-6. následující měsíc)
- hotově, platby je nutno uhradit předem v kanceláři, denně 6:30-8:30 hod. (na následující měsíc prodáváme obědy vždy poslední týden v měsíci).

Pozor: veškeré změny ve způsobu úhrady za stravné nutno nahlásit v kanceláři ŠJ

Odhlašování obědů

Oběd na následující den lze odhlásit osobně v kanceláři ŠJ,  telefonicky, na web. stránkách nebo v objednávacím boxu den předem do 14:00 hod. Ve výjimečných případech (onemocnění žáka) na daný den do 7:30 hod. Upozorňujeme zákonné zástupce na důsledné odhlašování obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole. Pokud tak neučiní, budou povinni uhradit plnou cenu obědů (par. 4, odst. 9, vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění).

Modernizace kuchyně a jídelny ZŠ UNESCO (informace, reportáže)

Soubory

  • Dohoda o úplatě za školní stravování (Stáhnout)
  • Vnitřní řád školní jídelny (Stáhnout)
  • Ceny obědů ve školní jídelně od 01.05.2023 (Stáhnout)
  • Ceny obědů ve školní jídelně od 01.02.2024 (Stáhnout)