Jak se k nám přihlásit

Stát se žákem naší školy je možné dvěma způsoby:

Přestup z jiné školy

Zápis do první třídy

O přijetí nebo přestupu rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Před podáním žádosti doporučujeme se seznámit s naší školou a jejím zaměřením. V případě zájmu o studium kontaktujte vedení školy, po předchozí domluvě je možná návštěva a prohlídka školy.

Pro zahájení správního řízení o povolení přestupu je nutná fyzická návštěva školy zákonného zástupce dítěte a prokázání se potřebnými dokumenty: doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Video představující naši školu.