Zkoušky ÖSD (NJ)

Naše škola nabízí přípravné jazykové kurzy na zkoušky z německého jazyka Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD).

Rakouská jazyková zkouška Österreichisches Sprachdiplom – ÖSD je kvalitní, mezinárodně uznávaná zkouška, která splňuje mezinárodní směrnice Rady Evropy. Je dokladem o znalostech německého jazyka s mezinárodním významem.

Ačkoliv je zkouška koncipována v Rakousku, zohledňuje i standardní jazykové varianty německé a švýcarské němčiny. Absolvent této zkoušky je tedy připraven na různorodost německého jazyka.

Zkoušky ÖSD jsou zařazeny do vyhlášky o standardizovaných jazykových zkouškách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, tudíž jsou akceptovány jako doklad o jazykové kvalifikaci v němčině státní správou a ve školách všech stupňů.

Zkoušky pro děti a mládež KID A1 a KID A2

Zkoušky KID1 (úroveň A1, Breakthrough) a KID2 (úroveň A2, Waystage) jsou určeny speciálně pro děti a mládež do 16 let. Žáci mohou dostat osvědčení o znalostech, které získali při běžném vyučování ve škole, je jim umožněno se seznámit s mezinárodními zkouškami a zároveň mohou prokázat své znalosti například při vstupu na další školu.

ÖSD KID A1

Prüfungsziel:

Zkouška ÖSD KID1 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v oblasti soukromého života, ve škole a v běžných situacích, ve kterých se mohou ocitnout děti a mládež. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění. 
Věk kandidátů: 10-14 let

ÖSD KID A2

Prüfungsziel:

Zkouška ÖSD KID2 prověřuje základní jazykové kompetence dětí a mládeže v jednoduchých,  situacích soukromého života, ve kterých se jedná o výměnu obvyklých informací. Jde především o hodnocení schopnosti psát jednoduché dopisy, porozumět krátké zprávě nebo příběhu v časopise, v knize. Dále se hodnotí schopnost používat německý jazyk na cestách, při nakupování, při setkání s dalšími dětmi, při vyplňování důležitých formulářů. Zkouší se dovednost čtení, poslechu, psaní a mluvení, důraz je na této úrovni kladen na porozumění.
Věk kandidátů: 10-14 let

Podrobné informace o zkouškách, termínech a cenách naleznete na stránkách  www.brno.oesterreichinstitut.cz

Příprava ke zkouškám

Kromě hodin NJ, které jsou součástí povinné školní výuky dítěte, se děti připravují na zkoušky v odpoledních hodinách NJ (1x - 2x týdně), které vedou aprobovaní učitelé NJ naší školy. Výše uvedené hodiny probíhají od konce září do května a jsou plně hrazeny rodiči. Poté rodiče mohou dítě přihlásit ke složení zkoušky ÖSD, cena se pohybuje od 1.600,- do 2.000,- Kč podle úrovně zkoušky.

Ve školním roce 2023/2024 platí následující nabídka hodin ÖSD:

  7:00 - 7:45 12:45 - 13:30
nebo 13:15 - 14:00
14:00 - 14:45 14:45 - 15:30
Pondělí 7. roč. - Bajaja Elisová      
Úterý        
Středa 8. roč. - Bajaja Elisová   6. roč. - Bajaja Elisová  
Čtvrtek        
Pátek 9. roč. - Bajaja Elisová      


V případě zájmu o přípravný kurz k jazykové zkoušce, popř. další informace, kontaktujte, prosím, e-mailem Mgr. Jitku Bajaja Elisovou (bajaja@zsunesco.cz). Při vysokém počtu zájemců mohou být po naplnění otevřeny další kurzy.

Po zahájení školního roku obdržíte formulář s přesnými údaji o platbě, která bude prováděna na účet školy.

Cena za 1 hodinu je 100,- Kč/žáka (tj cca 2 700,-/kurz dle počtu odučených hodin/týdnů).

Cena zahrnuje mzdové náklady realizačního týmu, náklady na materiál – kancelářský papír, náplně do tiskáren, kopírování materiálů, učební pomůcky, pracovní materiál a cestovní výdaje realizačního týmu, náklady na pronájem prostor – slavnostní předávání certifikátů apod.

Přesná kalkulace kurzu bude upřesněna podle počtu hodin, které budou v jednotlivých kurzech ve školním roce 2023/2024 realizovány.

 

Mgr. Jitka Bajaja Elisová, koordinátor zkoušek

Slavnostní předávání certifikátů absolventům jazykových zkoušek 2022 - fotogalerie