Přírodovědné zaměření

Při vstupu žáka na 2. stupeň je důležitým okamžikem výběr jazykového, nebo přírodovědného zaměření.

Přírodovědné zaměření představuje nabídku volitelných předmětů zaměřených na přírodní vědy, přičemž nosným je Přírodovědný seminář, dále se jedná o Matematicko-fyzikální seminář, Technický seminář a Laboratorní seminář.

V 8. a 9. ročníku mají žáci v přírodovědném zaměření tři hodiny týdně dalšího cizího jazyka, v současné době je preferován německý jazyk.

ŠVP - UČEBNÍ PLÁNY

Soubory

  • Učební plán pro 1. stupeň (Stáhnout)
  • Učební plán pro 2. stupeň - přírodovědné zaměření (Stáhnout)