Škola - místo, kde jsem rád

Rozšířená výuka jazyků v regionu Uherské Hradiště.

Úřední dny během prázdnin

arrow

Rozvrh hodin pro šk. rok 2022/2023 + rozvrh přípr. jaz. kurzů Cambridge Aj, Nj, Šj, Fj, Rj

arrow

Slavnostní zahájení nového šk. roku 2022/2023

arrow
image

Přidružená škola UNESCO

Už od roku 1967 jsme přidruženou školou UNESCO a od roku 1999 neseme čestný název ZŠ UNESCO.

Cambridge English School

Jsme jedna ze 4 základních škol v ČR zapojených do mezinárodní sítě škol Cambridge English Schools.

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby žákům i rodičům poskytují vyškolení odborníci: psycholožka, výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagogové.

Individuální přístup

Školu 21. století vnímáme jako společenství lidí plné vzájemného respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a přátelství.

kvalifikovaných pedagogů

69

obcí, odkud žáci dojíždí

vyučovaných cizích jazyků

5

vyučovaných cizích jazyků

žáků ve školním roce

674

žáků ve školním roce

žáků v kurzech Cambridge

278

žáků v kurzech Cambridge

Co je u nás nového

box Tv terárium

Co se děje ve školním teráriu

box Prostory školy

Prostory školní družiny, učebny žáků prvního stupně, školní jídelna.

box Video ve škole

Naši nejmenší žáčci představují budovu Hradební

Partneři