Školní družina

Školní družina (dále ŠD) plní funkci výchovně vzdělávacího zařízení pro výchovu dětí mimo vyučování a je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Prvotním posláním zájmového vzdělávání je naplňování zájmů a potřeb dětí v jejich volném čase. Zabývá se aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vazby.

ŠD má standardně otevřeno 7 oddělení s celkovou kapacitou 210 účastníků, 5 oddělení je v budově na Hradební ulici, 2 oddělení jsou v Hlavní budově na Komenského náměstí. K pravidelné docházce do ŠD jsou přijímáni především žáci 1. stupně ZŠ. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a zaplacení poplatku.

Provoz ŠD je od 6:30 do 7:45 hod. a od 11:40 do 17:00 hodin.

Činnost ŠD se řídí školním vzdělávacím programem, jehož náplní jsou činnosti rekreační, zájmové, spontánní, příprava na vyučování a činnosti odpočinkové. Nedílnou součástí naší ŠD jsou kroužky, které u nás pracují převážně pod vedením vychovatelek. Spolupracujeme s Přírodovědným centrem Trnka, s Knihovnou BBB UH, se Slováckým muzeem, organizujeme školní vánoční a velikonoční dílničky, účastníme se soutěží družin Uherského Hradiště, podílíme se na výzdobě budovy, za příznivého počasí využíváme přilehlý park Bastion.

O jednotlivá oddělení se starají vychovatelky Ladislava Boudová, Pavlína Hájková, Zuzana Hučková, Marcela Králíková, Erika Anna Pláňavská, Radka Stojaspalová a vedoucí vychovatelka Jana Turčínová.

Soubory

  • Stanovení výše úplaty ve školní družině pro školní rok 2023-2024 (Stáhnout)
  • Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2023 (Stáhnout)