Školní družina

V letošním školním roce máme při naší škole 5 oddělení školní družiny s celkovým počtem 150 dětí.

O jednotlivá oddělení se starají vychovatelky Pavlína Hájková, Zuzana Hučková, Radka Stojaspalová, Hana Polášková a vedoucí vychovatelka Jana Turčínová. Dítě je do ŠD přijato na základě vyplněné přihlášky a zaplacení poplatku.

Činnost školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem. Spolupracujeme s přírodovědným centrem Trnka, s Knihovnou BBB, se Slováckým muzeem, organizujeme školní vánoční a velikonoční dílničky, účastníme se soutěží družin Uherského Hradiště, podílíme se na výzdobě budovy, za příznivého počasí využíváme přilehlý park. 

Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Snažíme se vytvořit podmínky pro odpočinek i relaxaci dětí, pro jejich zájmové vyžití, rozvoj specifického nadání, pomáháme dětem překonávat jejich problémy. Naším cílem je, aby naše školní družina byla harmonická, děti v ní uvolněné, snažíme se naučit děti aktivně využívat volný čas, vedeme je k toleranci a ohleduplnosti, rozvíjíme u nich vztah k lidem a životnímu prostředí. Snažíme se o dobrou komunikaci se zákonnými zástupci a učiteli. 

Soubory

  • Stanovení výše úplaty ve školní družině pro školní rok 2021/2022 (Stáhnout)
  • Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2018 (Stáhnout)