Jazykové zaměření

Již od prvního ročníku na 1. stupni se žáci naší školy intenzivně věnují cizímu jazyku - v 1. a 2. ročníku 2 hodinami týdně, ve 3. - 5. ročníku 4 hodinami týdně. V 5. ročníku jednu z těchto 4 hodin vyučuje rodilý mluvčí. Na základě současného zájmu žáků a jejich zákonných zástupců má prioritu anglický jazyk.

Při vstupu žáka na 2. stupeň je důležitým okamžikem výběr jazykového, nebo přírodovědného zaměření.

Jazykové zaměření představuje rozšířenou výuku cizích jazyků:

První cizí jazyk

Druhý cizí jazyk

V současnosti nabízíme a vyučujeme tyto jazyky:

Žáci mají možnost navštěvovat mimo dobu vyučování nadstandardní přípravné jazykové kurzy vedoucí k absolvování jazykových zkoušek a následně tyto zkoušky na naší škole složit:

Každoročně pořádáme několik zahraničních výjezdů zaměřených na poznání cizích zemí a zdokonalení se v jednotlivých jazycích. Nejčastěji se jezdí do Velké Británie, Francie, Švýcarska, Itálie, Monaka, Německa či Rakouska.

Zúčastňujeme se rovněž celé řady mezinárodních projektů a programů, např. Erasmus+, které umožňují našim nejlepším žáků cestovat po partnerských školách v celé Evropě.

Cambridge English Schools

Od roku 2018 je škola zařazena po tříleté úspěšné kandidatuře do mezinárodního programu Cambridge English Schools.

ŠVP - UČEBNÍ PLÁNY

Soubory