Zkoušky DELE (ŠJ)

Naše škola nabízí přípravné jazykové kurzy na zkoušky na zkoušky z jazyka španělského DELE.

Diplomy ze zkoušky ze španělštiny DELE (Diplomas de español DELE) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny. Vydává je španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes.

V České republice jsou diplomy DELE oficiálně uznány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zkoušky pro mládež: DELE A1 a DELE A2/B1

Jsou určeny studentům španělštiny ve věkovém rozmezí 11 až 17 let (18 let pouze pokud se jedná o středoškolské studenty) a jsou přizpůsobeny prostředí, reáliím a situacím, které jsou pro tutu věkovou skupinu charakteristické. Průběh zkoušek je stejný jako u dospělých uchazečů.

Zkouška je sice odlišná (témata textů, situací, apod.), ale obdržený diplom je shodný s diplomy získanými ze zkoušek pro dospělé: diplom úrovně A1, diplom úrovně A2 nebo diplom úrovně B1.

Výhodou zkoušky DELE A2/B1 pro mládež je, že prostřednictvím jediné přihlášky ke zkoušce je možné se zapsat na obě úrovně. Uchazeč tedy na základě dosažených výsledků může obdržet diplom DELE úrovně B1 nebo úrovně A2. Jedná se o zkoušku přizbůsobenou mládeži. Podrobné informace o zkouškách, termínech a cenách naleznete na stránkách Institutu Cervantes Praha.

Zkoušky se konají pod patronací Institutu Cervantes Jazykové zkoušky lze skládat ve skupinách či individuálně, a to na půdě Institutu Cervantes v Praze, v Brně nebo v Ostravě.

Příprava ke zkouškám

Kromě hodin ŠJ, které jsou součástí povinné školní výuky dítěte, se děti připravují na zkoušky v odpoledních hodinách ŠJ (1x - 2x týdně), které vedou aprobovaní učitelé ŠJ naší školy. Výše uvedené hodiny probíhají od konce září do května a jsou plně hrazeny rodiči. Poté rodiče mohou dítě přihlásit ke složení zkoušky DELE, cena se pohybuje od 1.500,- do 2.000,- Kč podle úrovně zkoušky.

Ve školním roce 2023/2024 platí následující nabídka hodin DELE:

  14:00 - 14:45 14:45 - 15:30  
Pondělí      
Úterý Mírně pokročilí 7. roč. - Dittrichová     
Středa Začátečníci 6. roč. - Dittrichová    
Čtvrtek Pokročilí 8. roč. - Dittrichová    
Pátek Pokročilí 9. roč. - Dittrichová    


V případě zájmu o přípravný kurz k jazykové zkoušce, popř. další informace, kontaktujte, prosím, e-mailem Mgr. Marii Dittrichovou (dittrichova@zsunesco.cz). Při vysokém počtu zájemců mohou být po naplnění otevřeny další kurzy.

Po zahájení školního roku obdržíte formulář s přesnými údaji o platbě, která bude prováděna na účet školy.

Cena za 1 hodinu je 100,- Kč/žáka (tj cca 2 700,-/kurz dle počtu odučených hodin/týdnů).

Cena zahrnuje mzdové náklady realizačního týmu, náklady na materiál – kancelářský papír, náplně do tiskáren, kopírování materiálů, učební pomůcky, pracovní materiál a cestovní výdaje realizačního týmu, náklady na pronájem prostor – slavnostní předávání certifikátů apod.

Přesná kalkulace kurzu bude upřesněna podle počtu hodin, které budou v jednotlivých kurzech ve školním roce 2022/2023 realizovány.

 

Mgr. Marie Dittrichová, koordinátor zkoušek

Slavnostní předávání certifikátů absolventům jazykových zkoušek 2022 - fotogalerie