Projekty, rozvojové programy a aktivity

UNESCO ASP NET - přidružené školy UNESCO

Cambridge English Schools

Projekt OP JAK - Šablony I pro ZŠ UNESCO, UH

Projekt IROP Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

Projekt Erasmus+ Happy, Healthy, Wise and Wealthy

Projekt Erasmus+ Elementary school UNESCO is heading for inspiration

Projekt Erasmus+ Supporting Home Languages and the Languages of Schooling with Erasmus+

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) – realizace ve spolupráci s Armádou České republiky

Projekt RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování – Po stopách totalitních režimů 20. století (Zlínský kraj)

Projekt Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku (Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)

Projekt Příběhy našich sousedů

Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví

Spolupráce se sdružením Dcery 50. let

Projekt RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji – A každý řekne – jen voda (Zlínský kraj)

Projekt Implementace a výzkum efektivity vzdělávacího programu Druhý krok

Projekt Finanční gramotnost do škol – Finančně gramotná škola

Projekt Abeceda peněz

Projekt Bezpečný internet

Program Podpora vzdělávání cizinců v ZŠ UNESCO na šk. rok 2022/2023

Rozvojový program MŠMT Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2021/2022 – Excelence základních a středních škol 2022

Národní plán obnovy (doučování, digitální učební pomůcky, prevence digitální propasti)

Projekt Šachy do škol

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (spolupráce se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště zejm. v oblasti polytechnického vzdělávání)

Vrátní v budově Hlavní a Hradební – vytvoření prac. příležitostí v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF – spolupráce s Úřadem práce

Projekt Zdravá školní jídelna (za vedení Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků)

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Organizace žákovské ligy florbalu ŽA-LI-FLO (Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)

ARCHIV - projekty, rozvojové programy a aktivity realizované v minulosti

Eduroam

Meteostanice