Projekty, rozvojové programy a aktivity

UNESCO ASP NET - přidružené školy UNESCO

Cambridge English Schools

Projekt OP JAK - Šablony I pro ZŠ UNESCO, UH

Projekt IROP Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

Projekt Erasmus+ Elementary school UNESCO is heading for inspiration

Projekt Erasmus+ Innovative UNESCO: integration for everyone

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) – realizace ve spolupráci s Armádou České republiky

Projekt Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku (Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)

Projekt Příběhy našich sousedů

Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví

Spolupráce se sdružením Dcery 50. let

Projekt Implementace a výzkum efektivity vzdělávacího programu Druhý krok

Projekt Finanční gramotnost do škol – Finančně gramotná škola

Projekt Abeceda peněz

Projekt Bezpečný internet

Program Podpora vzdělávání cizinců v ZŠ UNESCO na šk. rok 2023/2024

Rozvojový program MŠMT Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Národní plán obnovy (doučování, digitální učební pomůcky, prevence digitální propasti)

Projekt Šachy do škol

Vrátní v budově Hlavní a Hradební – vytvoření prac. příležitostí v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF – spolupráce s Úřadem práce

Projekt Zdravá školní jídelna (za vedení Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků)

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Organizace žákovské ligy florbalu ŽA-LI-FLO (Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)

ARCHIV - projekty, rozvojové programy a aktivity realizované v minulosti

Eduroam

Meteostanice