Projekty, rozvojové programy a aktivity

UNESCO ASP NET - přidružené školy UNESCO

Cambridge English Schools

Projekt OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ III – Výzva 80 v ZŠ UNESCO

Projekt IROP Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

Projekt Erasmus+ Happy, Healthy, Wise and Wealthy

Projekt Erasmus+ Elementary school UNESCO is heading for inspiration

Projekt Erasmus+ Supporting Home Languages and the Languages of Schooling with Erasmus+

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) – realizace ve spolupráci s Armádou České republiky

Projekt RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování – Po stopách totalitních režimů 20. století (Zlínský kraj)

Projekt Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku (Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)

Projekt Příběhy našich sousedů

Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví

Spolupráce se sdružením Dcery 50. let

Projekt RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji – A každý řekne – jen voda (Zlínský kraj)

Projekt Implementace a výzkum efektivity vzdělávacího programu Druhý krok

Projekt Finanční gramotnost do škol – Finančně gramotná škola

Projekt Abeceda peněz

Projekt Bezpečný internet

Program Podpora vzdělávání cizinců v ZŠ UNESCO na šk. rok 2022/2023

Rozvojový program MŠMT Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2021/2022 – Excelence základních a středních škol 2022

Národní plán doučování

Projekt Šachy do škol

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (spolupráce se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště zejm. v oblasti polytechnického vzdělávání)

Vrátní v budově Hlavní a Hradební – vytvoření pracovních příležitostí v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu – spolupráce s Úřadem prác

Projekt Zdravá školní jídelna (za vedení Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků)

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Organizace žákovské ligy florbalu ŽA-LI-FLO (Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště)

ARCHIV - projekty, rozvojové programy a aktivity realizované v minulosti

Eduroam

Meteostanice