Projekty, rozvojové programy a aktivity

UNESCO ASP NET - přidružené školy UNESCO

Cambridge English Schools

Projekt Erasmus+ Happy, Healthy, Wise and Wealthy

Projekt Edison - Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

Výzva 80 v ZŠ UNESCO

Projekt IROP Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

Projekt Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Projekt RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji - A každý řekne - jen voda

Projekt Příběhy 20. století

Projekt Příběhy našich sousedů

Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví

Spolupráce se sdružením Dcery 50. let

Projekt Posílení výuky nacistického a komunistického bezpráví v 9. ročníku

Projekt RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování – Po stopách totalitních režimů 20. století

Program Druhý krok

Finanční gramotnost do škol - Finančně gramotná škola

Projekt Abeceda peněz

Projekt Bezpečný internet.cz

Program Podpora vzdělávání cizinců v ZŠ UNESCO

Rozvojový program MŠMT Podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Rozvojový program MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2020/2021 – Excelence základních a středních škol 2020

Národní plán doučování

Projekt Šachy do škol

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Vrátní do škol - veřejně prospěšné práce

Projekt Zdravá školní jídelna

Projekt Ovoce a zelenina do škol

ŽA-LI-FLO = ŽÁKOVSKÁ LIGA FLORBALU

Meteostanice

ARCHIV - projekty, rozvojové programy a aktivity realizované v minulosti

Eduroam