Školská rada

Výsledky voleb do školské rady pro funkční období 2024-2027

Na základě proběhlých voleb do školské rady pro funkční období 2024-2027 byli zvoleni tito kandidáti:

Za pedagogické pracovníky školy:

(náhradníci: Janásová Dagmar Mgr., Vašinová Michaela Mgr., Horsáková Hana Mgr.)


Za zákonné zástupce nezletilých žáků:

(náhradníci: Říhová Hana Ing., Marečková Martina Ing., Píšťková Záhorcová Radka JUDr.)

Přípravný výbor blahopřeje všem zvoleným členům a rovněž děkuje všem kandidátům, kteří byli ochotni v tomto orgánu pracovat.

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy

 

Členové školské rady ve funkčním období 12.07.2021-11.07.2024

Za zákonné zástupce nezletilých žáků (rodiče)
Ing. Marcela Basovníková, Ph.D.
Mgr. Petra Hrabovská
Tereza Manová

Za pedagogické pracovníky školy
Mgr. Lenka Machová (místopředsedkyně)
Ing. Eva Motyčková
Mgr. Jiří Silný (předseda)

Za zřizovatele
Ing. Čestmír Bouda
Ing. Jiří Durďák
Ing. Petra Křiváčková

 

Zápisy z jednání školské rady - funkční období 2021 - 2024

Zápisy z jednání školské rady - funkční období 2018-2020 (prodlouženo do 2021)
 
Zápisy z jednání školské rady - funkční období 2015-2017

 

 

Soubory