Preventivní program Bezpečný internet je realizován téměř ve všech ročnících a napříč jednotlivými předměty a třídnickými hodinami. Obsah tématu je upraven na míru pro jednotlivé ročníky. Během školních let se žáci naší školy setkají s těmito tématy.

Ve všech tématech bude kladen důraz na rizika, která s sebou internet nese, jak na nastalé situace správně reagovat a kde hledat pomoc. 

Bezpečný internet