Bezpečný internet

Všichni víme, že děti tráví na internetu opravdu hodně času. Mnohdy si ale neuvědomují rizika s ním spojená, a to kyberšikanu, sexting, fake news a další. Občas možná komunikují s člověkem, který však vůbec nemusí být ten, za něhož se vydává. Někdy si přečtou poutavý článek, sdílí ho s ostatními, ale článek nemusí být vůbec pravdivý. Občas třeba narazí na nevhodnou fotografii nebo video, které někoho zesměšňuje. Chceme, aby žáci věděli, co na internetu smí, nesmí, co se hodí a nehodí, a aby se vyhnuli rizikovým jevům, které jim mohou velmi ublížit. A proto na naší škole vzniká projekt Bezpečný internet, jehož cílem je prevence výše zmíněných jevů. Formou aktivit v třídnických hodinách, hodinách výchovy k občanství, informatiky, ale i dalších, žáci zjistí, jak na internetu trávit čas bezpečně.

V každém ročníku se blíže seznámí s jedním z jevů (závislostní chování, kyberšikana, kybergrooming, sexting, fake news/hoax). Na základě nově nabytých vědomostí na závěr vytvoří například obrázek, příběh, komiks nebo báseň na dané téma.

Mgr. Petra Koudelníčková

75252817_620078668523396_1746866613505753088_n.jpg