Žáci 8.C pátrali ve svých rodinách po zajímavých předmětech

V rámci výuky dějepisu pátrali žáci 8.C po zajímavých předmětech, které mají v jejich rodinách svou historii. 

Žáci objevili úžasné příběhy předmětů, které souvisí s historií rodin a okolí jejich bydliště.

Děkuji všem žákům a rodičům za skvělou práci. Velká pochvala.

Některé práce budou postupně uveřejněny ve školním časopise.

Mgr. Petr Kočíř - učitel dějepisu