Vyhánění myší z tajných františkánských skrýší - 2. C

Kostel není obyčejná stavba, o tom se mohli žáci 2. C přesvědčit již několikrát při putování po významných stavbách našeho města. Tentokrát vstoupili do františkánského kláštera. Zde na naše školáky již čekal bratr Felix, který je jako malé detektivy pozval na prohlídku. Děti propluly lodí bez vesel, zazvonily na zvon a dostaly se do míst, kde většina z nás ještě nebyla.

Čím ale je? Proč byl postavem a proč tu stojí? I tyto otázky děti  kladly bratru Felixovi. Ten po výstupu na kazatelnu seznámil děti  s příběhem vlka a Františka. Proč hábit a jeho osm kapes, proč je hnědý a další otázky, které se v dětské fantazii probouzely, i na tyto měl bratr Felix odpověď.

Až budete kolem kostela procházet, či do něj vstoupíte a budete vnímat zvláštní atmosféru, která někoho těší a jiného uvádí do rozpaků, vzpomeňte, že to, co se v něm koná, nás pojí s předešlými generacemi.

Je to skutečnost, na kterou je možno navázat právě i dnes.

Eva Fridrichová