Voskové baňky

Dne 30. 11. jsme si s žáky třídy 4. B navodili vánoční atmosféru fyzikálním pokusem! V plánu bylo vytvořit originální vánoční baňky za použití nastrouhaných voskovek, které pomocí tepla v baňce roztavíme. Žáci si nejdříve vzhled svých baněk navrhli na bílý papír. Jakmile byli s návrhy hotoví, vysvětlili jsme si postup našeho tvoření a objasnili si, proč voskovky při zahřátí tají.

Nejdříve si žáci nastrouhali vybrané barvy voskovek a směs barev poté nasypali do plastové průhledné baňky. Jakmile byli hotoví, pokus mohl začít. K ohřevu baňky jsme použili ohřívač vzduchu. Žáci v jeho blízkosti otáčeli opatrně baňkou, čímž rozehřáli kousky voskovky uvnitř ní - na baňce tak vznikly krásné a originální obrazce, které za chvíli opět na místě zatuhly. Vánoční ozdoby jsme si na konci poslední hodiny pyšně zabalili a odnesli domů.

A přece to za ten následný úklid třídy plné voskovkových kousků stálo! Posuďte sami.

Mgr. Gabriela Šmejkalová