Virtuální prohlídka jaderné elektrárny Dukovany pro žáky 9.C

Dne 22. listopadu proběhla pro žáky 9.C virtuální prohlídka jaderné elektrárny Dukovany.

Virtuální prohlídka proběhla v rámci předmětu zeměpis.

Žáci se ve zjednodušené formě seznámili s pojmy: reaktor, turbína, chladící věž, velín, jaderné palivo, úložiště jaderného odpadu aj.

Lektoři z nového online studia žákům poutavě popisovali výrobu elektrické energie v této elektrárně.

Během prohlídky si žáci také zasoutěžili o drobné ceny, které věnovala společnost ČEZ.

V závěrečné soutěži získal hezkou cenu žák Jan Ulčík z 9.C

Děkuji žákům 9.C za aktivitu během virtuální prohlídky.

Děkuji také společnosti ČEZ za spolupráci při organizaci těchto zajímavých aktivit.

Mgr. Petr Kočíř - učitel zeměpisu