Velikonoční dílnička - ŠD

   Již podruhé jsme s dětmi z prvního oddělení ŠD navštívili pobočku knihovny BBB Kasárna. Tentokrát na velikonoční dílničku inspirovanou pohádkou Devět kuřátek. 

Pavlína Hájková