Sports graffiti poster

V hodině anglického jazyka ve 4.A jsme mluvili o sportech. Zadání znělo: "Make a poster (choose a sport, find pictures, write about it) and talk about your sport".

Musíme se podělit, jak se dílo podařilo.

Ing. Eva Motyčková