Ve čtvrtek 9.5. navštívili žáci 6.- 8. ročníků výchovný koncert SMETANITO.

Koncert byl věnován 200. výročí narození českého skladatele Bedřicha Smetany. Během koncertu jsme se seznámili s jeho životem a tvorbou. V sále ZUŠ Uherské Hradiště jsme si mimo jiné vyslechli skladby z cyklu Má vlast, árii z Prodané nevěsty, duet Jeníka a Kecala. Žáci ZUŠ nás seznámili s dějem opery Prodaná nevěsta a předvedli nám tanec Skočná. Zaposlouchali jsem se do skladby Z domoviny a zhlédli jsme taneční představení žákyň. Na závěr zazněla symfonická báseň Vltava v úpravě pro elektrickou kytaru a bicí. Koncert se nám velmi líbil. Každý si v něm mohl najít něco svého.

Děkujeme ZUŠ za krásný hudební zážitek.

Jana Nečasová