Pythagorova věta

V 8. třídě se žáci seznamují s Pythagorovou větou, která zní: Obsah čtverce nad přeponou se rovná součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami. Žáci 8. tříd dostali dobrovolný úkol převést teoretickou Pythagorovu větu do názorné ukázky a vyrobit model. Mnozí prokázali velkou šikovnost a fantazii. Výtvory nám vyzdobí školu a poslouží jako názorná pomůcka pro ostatní žáky.

Za 8. třídy Mgr. Jana Nečasová a Mgr Jiří Silný