Projekt Andersen v šestých ročnících

Noc s Andersenem, která vznikla v Knihovně BBB v UH, letos oslavila v pořadí již 24. ročník.

I my jsme se s šestými ročníky zapojili formou týdenního projektu s názvem Andersen.

S žáky jsem si tohoto významného dánského autora připomněli informacemi z jeho života i díla. Téma pohádky jsme si vyzkoušeli na různých aktivitách jako například: poznej pohádku podle nákresu spolužáka, hledej názvy pohádek v křížovce, hádej název pohádky podle ukázek ilustrací. Pro letošní rok jsme si také připomněli  pohádku Sněhová královna, která byla poprvé publikována roku 1844, tedy letos je to 180 let od jejího vydání. 

Zhlédli jsme inscenaci pohádky Pastýřka a kominíček na střechách paláce Lucerna a přilehlých domů. Jiří Lábus přečetl tuto Andersenovu pohádku, kterou na okolních střechách ilustrovali svými akrobatickými čísly herci a akrobaté souborů Cirku La Putyka a Losers Cirque Company. Poté žáci ve skupinách vypracovávali odpovědi na otázky z inscenace.

Náš projektový týden jsme zakončili skládáním písmen z jednotlivých žáků, kteří tak společně vytvořili celé jméno Hans Christian Andersen.

Mgr. Petra Jakšíková, Mgr. Věra Vyhlídová, Mgr. Pavel Kalandřík