Preventivní program-Jak se nestát závislákem pro žáky 7. tříd

Ve středu 11. května proběhl pro žáky 7. tříd preventivní program na téma: Jak se nestát závislákem, pod vedením lektorů Státního zdravotnického ústavu z Brna.

Obsah programu:

Interaktivní program primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, drogy, virtuální realita, poruchy příjmu potravy), asertivita, sebeobrana proti reklamě, principy rozhodování.

Žáci se účastnili programu v 10-15 členných skupinách a za svou práci dostávali body. Na závěr byly jednotlivé skupiny vyhodnoceny.

Aktivita je součástí minimálního preventivního programu školy.

Preventivní program byl pro žáky ZDARMA.

Mgr. Petr Kočíř - školní metodik prevence