Preventivní program Hrou proti AIDS s žáky devátých tříd

Dne 23.11. proběhl na ZŠ UNESCO pro žáky devátých tříd preventivní program s názvem Hrou proti AIDS.

Program lektorovali pracovníci Státního zdravotnického ústavu Brno. Program byl pro žáky ZDARMA.

Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS a prevence HPV virů, jehož cílem je, dát mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a možnost se zamyslet nad svým chováním v možných rizikových situacích.

Preventivní program je součástí minimálního preventivního programu školy.

Mgr. Petr Kočíř - školní metodik prevence