Prázdninový deník - 3. B

Prázdninový deník sloužil žákům k zaznamenávání zážitků o letních prázdninách.

V deníku měli žáci 3. B možnost obecně si naplánovat, co by za celé prázdniny chtěli zažít a vidět. 

Podívejte se na naše dobrodružství ...

 

3. B - Lenka Machová