POP ART - 3. B

Pop art je umělecký směr, označovaný jako „velkoměstský folklór“ , který vznikl nezávisle v New Yorku v polovině padesátých let a byl dominantním směrem v šedesátých letech 20.století.

Pop-art vesele a optimisticky odhalil křiklavost, lacinost, prostě vkus davu.

Teď začaly být obrazy řádně barevné. Lesk a pozlátko, jednoduché reprodukce a rychlé kopie, plakátová krása začaly smazávat hranice mezi reklamou a designem, mezi designem a kýčem, kýčem a uměním, uměním a dekorací. Všechno bylo dovoleno, všechno bylo možné.......

Prostřednictvím výtvarné výchovy můžeme žákům nabídnout nekonečné množství pohledů na věci, které nás obklopují. Mohou sami posuzovat jejich estetickou a výpovědní hodnotu. Ovšem bez výtvarného vzdělání může jakýkoli jedinec jen těžko ohodnotit a posoudit určité umělecké dílo. Proto je důležité v dítěti již od raného školního věku pěstovat kladný vztah k výtvarné kultuře, aby se z něj stal esteticky vzdělaný subjekt.

 

3. B - Lenka Machová