Our time capsule- naše časová kapsle

Co bude za týden, měsíc, rok., to si asi umíme docela dobře představit, ale jací budeme, kde budeme žít, co budeme dělat či jaký bude svět za 30, 40 či dokonce 50 let, to už je spíš otázka pro jasnovidce. Přesto jsme se na ni snažili najít odpověď v hodinách angličtiny a sepsat ji v  dopisech do budoucnosti. Obě jazykové skupinky AJ2 tříd 9.A a 9.B si tak vytvořily své časové kapsle, které jsme bezpečně uložili na školní půdě.

Ta obtížnější část úkolu je ale teď před nimi- vzpomenou si po tolika letech, že by se měli sejít a své vzkazy pro budoucnost si vyzvednout? Snad se jim to podaří - budu jim moc držet palce :)

Mgr.Edita Straková