Ocenění aktivních žáků z hodin dějepisu a zeměpisu

Během II. pololetí mohli žáci na hodinách dějepisu a zeměpisu získat za aktivitu tzv. pluska a za pět plusek jedničku za práci v hodině. Na konci školního roku byli nejaktivnější žáci oceněni časopisem Živá historie v předmětu dějepis a National geographic v předmětu zeměpis. Někteří žáci získali i 17 jedniček za aktivitu v II. pololetí.

Děkuji žákům za jejich práci a zájem o předmět a přeji hezké prázdniny.

Mgr. Petr Kočíř - učitel dějepisu a zeměpisu

 

Ocenění žáci 9.B - dějepis