Muzeum J. A. Komenského 9. AC

Žáci 9. A a 9. C navštívili ve středu 11. května Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Náš program měl dvě části. První částí exkurze byla prohlídka staré třídy s muzejním pedagogem, který nám představil výuku v minulosti a pedagogické zásady J. A. Komenského. Zkusili jsme si sedět v malých dřevěných lavicích a taktéž jsme zjistili, jaké druhy fyzických trestů se pro zlobivé žáky realizovaly.

V druhé části jsme si prohlédli velkou výstavu Dějiny udatného českého národa, kde měli žáci za úkol vybrat si jedno období z české historie a naučit se o něm pár základních informací. Poté jsme se navzájem s danými obdobími seznámili. Tímto způsobem si žáci na chvíli zkusili práci učitele.

Exkurze se nám velmi líbila, něco jsme se dozvěděli a hlavně jsme si dost věcí zkusili!

Mgr. Petra Koudelníčková, Mgr. Jitka Bajaja Elisová, Mgr. Marie Dittrichová, Mgr. Pavel Kalandřík