Můj hmyzák - 2.C

     Při procházce v přírodě si žáci 2.C našli zajímavého hmyzáka, nakreslili ho, pomocí internetu pojmenovali a vytvořili obrázek z nalepených přírodnin. Před tím si ho však pořádně prohlédli, aby si všimli, kolik má nohou, co má na hlavě, z čeho se skládá jeho tělo. Dílka se jim velmi podařila.

                                     Mgr. Božena Hanáková