Logická olympiáda 2021 – základní informace   

Rádi bychom pozvali žáky k účasti v soutěži Logická olympiáda  pořádané Mensou ČR. V roce 2021 proběhne již 14. ročník této soutěže. Do soutěže se v roce  2020 zaregistrovalo 63 770 soutěžících z 3 143 škol z celé České republiky. 

Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování,  pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl  od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se  mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v  soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich  individuálních vloh. 

Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících: 

Kategorie MŠ: děti předškolního věku  

Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída) 

Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída) 

Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3.–5. třída) 

Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých  gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií) 

Kategorie C: studenti všech druhů středních škol v denním studiu, v případě víceletých  gymnázií poslední 4 ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na 20 let. 

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního  kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících i učitelů  probíhá od 1. září do 30. září 2021. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný  zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže. Uživatelský profil  učitelům umožňuje přehled o přihlášených studentech i o jejich výsledcích v soutěži. 

Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B a C ve třech kolech. Pro kategorii MŠ, A1 a A2  probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí. 

Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách,  zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.  

Základní kolo pro 

kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2021

kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2021, 

kategorii C – studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2021

kategorii MŠ – děti předškolního věku proběhne ve dnech 22. – 28. října 2021 

kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2021 

Krajská kola se uskuteční v pátek 5. listopadu 2021, a to prezenčně, pokud to  epidemiologická situace dovolí. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále,  které se bude konat 29. listopadu 2021 v Míčovně Pražského hradu. 

Dlouholetými generálními partnery soutěže jsou OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.  r. o. a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Mediálními partnery soutěže jsou  Novinky.cz a Právo. 

Více informací o soutěži naleznete na www.logickaolympiada.cz. V případě jakýchkoliv dotazů  se prosím obraťte na e-mail info@logickaolympiada.cz. 

  

Mgr. Miriam Haraštová, Mgr. Iva Potyková