Letíme do vesmíru - 2.C a 3.C

Po dva dny probíhal ve třídách projekt, jehož cílem bylo poznat tajemství vesmíru, uvědomit si, že jsme jeho součástí, dozvědět se nové informace, rozvíjet fantazii a představivost.

Navázali jsme na exkurzi v planetáriu v Uherském Brodě a pokračovali tvořivou prací na společných úkolech a hrách. Žáci byli velmi zvídaví, aktivně se zapojili do řešení daných úkolů, pracovali v namíchaných skupinkách, navzájem si pomáhali a získávali nové kamarády.

Mgr. Hanáková, Mgr. Fridrichová