Konverzační soutěž z anglického jazyka – okresní kolo

Ve dnech 15. a 16. 3. 2022 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, která probíhala i pro tento rok online. V letošním roce se z celého okresu soutěže zúčastnilo 55 žáků, kteří porovnávali svoje znalosti mezi sebou.

Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích. Do první kategorie I. A připadali žáci z 6. a 7. ročníků a kategorie II. A se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Kategorie I. B se zúčastnili žáci z gymnázií z primy a sekundy a kategorii II. B reprezentovali žáci z tercie a kvarty.

V prvním kole si soutěžící měřili své znalosti v písemném testu, který se skládal z gramatické části a porozumění textu. V druhém kole – ústní části – konverzovali ve dvojicích na různá témata, která jim byla zadána.

Výherci kategorie II. A a II. B postupují dále do kola krajského.

Velký úspěch jsme zaznamenali v kategorii II. A, kde náš soutěžící Luka Dinčić vybojoval první místo a postupuje tak do kola krajského.

Děkujeme také našemu žáku Markovi Rydzewskému, který naši školu reprezentoval v kategorii I.A.

Našim soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Těšíme se na příští rok, který snad už proběhne v normálním režimu.

                                                                                                                                                                                                                          Ing. Eva Motyčková

                                                                                    organizátor soutěže