Konverzační soutěž v AJ - okresní kolo

Ve dnech 23. a 24. 3. 2021 se na naší škole již tradičně nebo spíše pro tento rok netradičně konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, která probíhala online. V letošním roce byla účast poznamenaná COVID-19, ale i přes tuto situaci, byla účast tak jako každý rok velká a z celého okresu se soutěže zúčastnilo 50 žáků, kteří porovnávali svoje znalosti mezi sebou.

Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích. Do první kategorie I. A připadali žáci z 6. a 7. ročníků a kategorie II. A se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Kategorie I. B se zúčastnili žáci z gymnázia z primy a sekundy a kategorii II. B reprezentovali žáci z tercie a kvarty.

V prvním kole si soutěžící měřili své znalosti v písemném testu, který se skládal z gramatické části a porozumění textu. V druhém kole – ústní části – konverzovali ve dvojicích na různá témata, která jim byla zadána.

Výherci kategorie II. A a II. B postupují dále do kola krajského.

Velký úspěch jsme zaznamenali v kategorii II. A, kde náš soutěžící Dinčić Luka vybojoval první místo, a postupuje tak do kola krajského.

Děkujeme také naší žákyni Aničce Balaštíkové, která naši školu reprezentovala v kategorii I.A a umístila se na krásném 4. místě.

Našim žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Těšíme se již na příští rok, který doufáme proběhne už v normálním režimu.

                                                                                                                                          Ing. Eva Motyčková

                                                                                                                                          organizátor soutěže

olymp.jpg