Kašírované masky - 5. B

Žáci 5. B se učili výtvarnou techniku - kašírování. Jako téma si děti vybraly africké masky. Práce je bavila a výsledkem se mohou nyní pochlubit.

 

M. Ondráčková