Job shadowing

Kolegové z Litvy a Španělska se během celého týdne účastní naší výuky. V rámci "job shadowingu" chodí na náslechy do hodin dle vlastních preferencí, setkávají se s členy poradenského pracoviště, vedením a garanty předmětů, které jsou v rámci jejich aprobací. Zajímá je počet hodin, způsoby motivace dětí, učební metody, plány, práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí, stupně podpůrných opatření aj. Na oplátku nám poskytují informace o vlastních vzdělávacích systémech a můžeme tak porovnat jejich výhody a nevýhody různých přístupů k výuce dětí. Toto vzájemné obohacování je nesmírně cenné, přínosné a inspirující.

Romana Přikrylová