Informace o uzavření školy během stávky v pondělí 27.11.2023

Informace o uzavření školy během stávky v pondělí 27.11.2023
 
Vážení rodiče,
informuji vás, že během stávky v pondělí 27.11.2023 bude naše škola kompletně uzavřena (dojde k přerušení provozu), protože nejsem schopen zajistit pro obrovský počet stávkujících ani minimální standardy z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků. Do stávky se zapojí téměř všichni pedagogičtí pracovníci a většina těch nepedagogických.
 
Tento den odjedou pouze 2 páté třídy na školu v přírodě, jinak nebude probíhat ve škole žádná výchovně vzdělávací činnost.
 
V případě dotazů na důvody stávky se prosím případně obracejte na předsedu odborové organizace Mgr. Petra Kočíře (kocir@zsunesco.cz).
 
Můj vlastní názor:
Osobně se do stávky nezapojím, upřednostňuji před nátlakovou akcí odborná jednání s předloženými reálnými fakty. Naší školy se krácení počtu odučených hodin vůbec nedotkne, máme velkou rezervu, naopak zamýšlíme zaměstnat dalšího rodilého mluvčího. Z mého pohledu je třeba reformovat financování regionálního školství ve prospěch škol s vysokým počtem žáků ve třídách. Velmi mě ale mrzí, že si někteří politici vůbec neváží práce nepedagogických pracovníků, kteří za nízké platy odvádějí precizní práci.
 
S pozdravem
Mgr. Jan Vorba, ředitel školy