Husí stopy - 4 . C

O životě a odkazu Jana Husa si žáci 4. C povídali na zajímavé besedě. Diskutovali o dvanácti Husových hodnotách - o odvaze, důstojnosti, úctě, víře, věčnosti, pravdě, čistotě, pokoře, svobodě, lásce, radosti a odpuštění. Tato slova, která vyvolávají různé asociace, představy a emoce, jsou aktuální v každé době.

 

 

zapsala: M. Ondráčková