Exkurze do ZOO Lešná - 4.A

Dnes jsme dětem v rámci Šablon III - Projektu Výzva 80 v ZŠ UNESCO realizovali Projektový den mimo školu a vyrazili jsme na exkurzi do ZOO Lešná.

Děti čekal den plný překvapení. Během komentované prohlídky jsme se nejprve dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací o zvířatech žijících v Africe.  Dále jsme pokračovali do pavilonu rejnoků, kde si děti mohly rejnoky nejen nakrmit, ale i pohladit.

Velkým překvapením pro nás všechny byl slavnostní křest nových obyvatel ZOO - vyder obrovských. Tři vydří mláďata byla pokřtěna známými českými herci, kteří se s námi poté ochotně vyfotili.

Z výletu jsme odjeli všichni plní zážitků a na dnešní den budeme ještě dlouho vzpomínat.

4.A ZŠ UNESCO