Čtení v knihovně - 2. C

Žáci 2. C se v tomto školním roce opakovaně zúčastnili besedy a čtení v knihovně s názvem "Naši spisovatelé a ilustrátoři," na kterou navázala interaktivní a činnostní beseda - "Jak se vyznám v knihovně. " Žáci si při ní připomněli značení knih dle žánrů.

Cílem akce bylo posílit schopnost čtení a vyhledávání informací jakožto nezbytnou součást vzdělávání. Paní knihovnicím se opakovaně daří dětem knihy ukazovat v takovém světle, aby se tam samy rády vracely a na čtení nepohlížely s despektem. Čtení v knihovně je vedeno zábavnou formou, žáci dnes tvořili profil hlavní postavy po stránce výtvarné i dramatické.

Pojďme společně přemýšlet o knihách a nahlédnout do tajemství, která skrývají.

Eva Fridrichová