Čteme knihovnu + Čtení v knihovně - 2. C

Naši druháci se opět zúčastnili lekce informatické výchovy v knihovně BBB tentokrát na téma Milošovy Macourkoviny.

Na začátku setkání každého paní knihovnice ocenila, neboť se jako jediní druháci zapojili do čtenářské soutěže "Přečti Hradiště" - letošním tématem bylo pokořit synagogu. Na 19480 cm, v přepočtu na strany 19480 jsme nedosáhli, ale naše děti přečetly dohromady jako třída více než 6000 stran. Za to jim patří velká pochvala a uznání.

Pan Miloš Macourek napsal mnoho knížek pro děti. Velmi úzce spolupracoval s výtvarníkem Adolfem Bornem i Miroslavem Vorlíčkem. Žáci si poslechli úryvek z knížky Žofka ředitelkou ZOO a povídali si o dalších postavách, které pan Macourek vymyslel.

Při společné besedě poznali rozdíl mezi klasickou a moderní pohádkou. Podívali se na několik ukázek a s některými knihami Miloše Macourka pracovali.

Na závěr si většina dětí nějakou knihu vypůjčila k domácí četbě.

Eva Fridrichová