Bezpečný internet v 9.ABC

V rámci společných hodin s třídami 9. ročníku jsme si prošli několik témat projektu Bezpečný internet, a to konkrétně:

  • kyberšikana
  • techniky manipulace sexuálního útočníka
  • zasílání intimního materiálu
  • falešné profily
  • rizika sociálních sítí

Nejprve jsme se seznámili s teorií rizikových jevů, poté jsme se zabývali jednotlivými případy z Česka i zahraničí a taktéž jsme sdíleli společné zkušenosti.

Na závěr jsme zhlédli dokument Seznam se bezpečně 3.

                                                                                              Mgr. Petra Pochylá