6.B - výlet na Macochu

6.B si pro svůj školní výlet vybrala malebné prostředí Moravského Krasu. Autobusem jsme přijeli až k propasti Macocha, kde jsme byli také ubytováni. Odtud jsme se vydali na pěší túru směrem k areálu Velká Dohoda. Odvážnější z nás vyzkoušeli lanový park na deseti kůlech, s deseti horními a 7 nízkými překážkami, postavený na dně lomu pro děti i dospělé. Dále jsme prozkoumali okolní přírodu a dokonce jsme měli možnosti nahlédnout i do místního terénního pracoviště speleologů. Poté už nás čekala cesta zpět na Chatu Macocha.

Druhý den jsme zahájili procházkou Křenkovou stezkou dolů ke Skalnímu Mlýnu, vláček nás dovezl k Punkevním jeskyním, kde nás čekala prohlídka včetně plavby na loďkách. Nazpět k Hornímu můstku jsme se dostali díky kabinové lanovce.

Výlet jsme si všichni moc užili a už se těšíme na příští.

Za 6.B Mgr. Hana Horsáková, Mgr. Edita Straková