Úřední dny během prázdnin

Prázdninový provoz kanceláře školy 

Úřední dny kanceláře školy (tzn. přítomnost paní hospodářky) jsou v budově na Komenského nám. 350:

  • 1.-4. července denně v čase 09-11 hod. a 13-15 hod.
  • 8. července - 23. srpna každé úterý a čtvrtek v čase 09-11 hod. a 13-15 hod.
  • 26. srpna - 29. srpna denně v čase 09-11 hod. a 13-15 hod.
  • 30. srpna v čase 09-11 hod.

V tuto dobu si žáci (příp. jejich zákonní zástupci) rovněž mohou vyzvednout vysvědčení.

Pro vstup do budovy školy prosím stiskněte zvonek "hospodářka" umístěný na vstupních dveřích (příp. volejte tel. 572 432 826 / 724 123 116).

Mgr. Jan Vorba, ředitel školy