Informační setkání k přípravným jazykovým kurzům

V úterý 12. září se v tělocvičně uskutečnilo pro rodiče našich nových žáků informační setkání ohledně jazykových kurzů Cambridge a možnosti skládat Cambridgeské zkoušky na naší škole.

Rovněž byly podány informace k ostatním jazykovým kurzům a zkouškám, které naše škola nabízí v rámci francouzského, ruského, španělského a německého jazyka.

Děkujeme všem za milou účast a těšíme se na děti ve výuce:-)

Učitelé ZŠ UNESCO

 

Rozvrh hodin přípravných jazykových kurzů a bližší informace:

  • z anglického jazyka (Cambridge Young Learners English Tests) - zde
  • ze španělského jazyka (Diplomas de español - DELE) - zde
  • z německého jazyka (Österreichisches Sprachdiplom - ÖSD) - zde
  • z francouzského jazyka (Diplôme d’études en langue française - DELF) - zde
  • z ruského jazyka (The Test of Russian as a Foreign Language - Тестирование по русскому языку как иностранному - TORFL/ТРКИ) - zde