Adaptační den 1. B

Žáci 1. B ve čtvrtek absolvovali adaptační dopoledne v Lesoparku Kunovský les. Cílem této naší společné akce bylo, aby se děti vzájemně poznaly, aby navázaly kamarádské vztahy a aby si s novými spolužáky, paní učitelkou a paní psycholožkou užily zábavu i mimo školní lavice.

Za krásného počasí, které nám čtvrteční den dopřál, jsme procházkou vyrazili směr "Kunovčák", zahráli jsme si převážně hry seznamovací a poznávací, aby si děti zapamatovaly, s kým se ve třídě budou každý den potkávat, a samozřejmě jsme si užili i spoustu srandy na průlezkách. 

 

Mgr. Miriam Haraštová, Mgr. Tereza Blahová

Třídní učitelka, školní psycholožka