Adaptační den 1. C

Naši noví prvňáčci se s nástupem do školy potýkají s mnoha změnami. A jednou z nich je i potřeba přizpůsobit se novému kolektivu. Proto jsme vyrazili do Kunovského lesa, abychom na začátku nového školního roku začali utvářet meziosobní vztahy a navzájem se lépe poznali.

Naše škola obecně prosazuje trendy prevence. Žáčci 1. C začali u tvorby třídních pravidel a v lesoparku  je ve spolupráci se školní psycholožkou rozvíjeli dalšími aktivitami typu seznamovacích her, dramatických činností, kontaktních a koopertivních her i her zvyšujících znalosti o spolužácích.

Na závěr si žáčci vytvořili společný strom, který místo listů nese naše ruce jako symbol pomoci a spolupráce.

Budovat prospěšné klima ve třídě je "během na dlouhou trať", ale i tyto činnosti k tomu jistě  mohly přispět. 

Všichni jsme si pobyt užili a kdyby nás "netlačil" čas, zůstali bychom dále u pískohraní či výroby zmrzliny.

Eva Fridrichová